Nhân sự

Sự tận tâm, năng lực và trách nhiệm của Nhân viên là yếu tố nồng cốt cho việc đạt được các mục

An toàn & Môi trường

Triết lý kinh doanh của Sika Việt Nam là khẳng định cam kết của chúng tôi về môi trường và an

Nghiên cứu & Phát triển

Sika nhận thức được sự quan trọng của Nghiên cứu & Phát triển và luôn nổ lực hết sức để đạt

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Với Sika Việt Nam, “Dịch vụ” có nghĩa là đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhiều nhóm

Sản xuất

Trụ sở chính của Sika Việt Nam với diện tích 20,000m2 được đặt tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch