• name_product

  Plastiment-100

  Ph? gia gi?m n??c v ko di th?i gian ninh k?t cho b tng. ???c dng trong b tng kh?i l?n v b tng k?t c?u ? nh?ng n?i c yu c?u ko di th?i ...
  0
 • name_product

  Plastiment-96

  Ph? gia gi?m n??c v ko di th?i gian ninh k?t cho b tng. Dng trong s?n xu?t b tng kh?i l?n v b tng k?t c?u c yu c?u ko di th?i gian ...
  0
 • name_product

  Separol

  H?p ch?t tho d? khun. L tc nhn tho d? cho cc lo?i khun g?, thp. Separol gip cho vi?c tho d? v lm v? sinh ???c d? dng h?n.
  0
 • name_product

  Rugasol

  Ch?t ?c b? m?t b tng. Dng ?? t?o cho cc b? m?t hon thi?n nhm, lm tr? c? li?u ho?c t?o k?t n?i t?t cho cc m?ch ng?ng, ??u c?nh v n?i c?n thi ...
  0
 • name_product

  Antisol S

  H?p ch?t b?o d??ng b tng. ??c bi?t gi?i thi?u ?? x? l cho cc b? m?t ??ng s? ti?p nh?n cc b??c thi cng ti?p theo, nh?ng n?i m mng b?o d??ng ...
  0
 • name_product

  Antisol-E

  H?p ch?t b?o d??ng b tng. S? d?ng ch? y?u cho cc c?u trc b? m?t b tng n?i khng yu c?u cc b??c x? l b? m?t ti?p theo, nh? b? m?t b tng l? ...
  0