• name_product

  Sika Hydrotite CJ

  Ch?t chn khe c th? ht n??c dng ?? trm khe b tng hnh thnh t?i cng tr??ng. L m?t lo?i cao su c th? ht n??c ???c s? d?ng r?ng ri trong ...
  0
 • name_product

  Sika Waterbars

  B?ng PVC ch?ng th?m ?n h?i. Sika Waterbar dng ?? trm cc khe m?ch ng?ng trong cc k?t c?u sau: T?ng h?m, B? ch?a n??c, Nh my x? ...
  0
 • name_product

  Sikaflex PRO-3 WF

  Ch?t trm khe ?n h?i g?c polyuretan v?i kh? n?ng co gin 25%. L ch?t k?t dnh ?a n?ng do ? r?t thch h?p ?? s? d?ng trong nhi?u l?nh v?c. Khe ph?i ...
  0
 • name_product

  SikaTop-107

  V?a ch?ng th?m v b?o v? ?n h?i. Dng ?? ch?ng th?m bn trong v bn ngoi nh, trong cng tc s?a ch?a v b?o v? ch?ng s??ng gi v cc tc nhn kh? ...
  0
 • name_product

  Sika Primer-3 N

  Ch?t qut lt cho ch?t trm khe. Ch?t qut lt cho cc b? m?t n?n x?p ?? thi cng cc ch?t trm khe Sikaflex PRO- 2HP, Sikaflex-PRO 3WF, Sikaflex ...
  0
 • name_product

  Sikaflex-11 FC

  h?t k?t dnh trm khe g?c polyurethane 01 thnh ph?n, ?ng c?ng do ?? ?m.???c s? d?ng trm khe trong xy d?ng cng nghi?p, ??c bi?t l n?i c yu c?u ...
  0
 • name_product

  Sikaflex PRO-3 WF

  Ch?t trm khe ?n h?i g?c polyuretan v?i kh? n?ng co gin 25%. L ch?t k?t dnh ?a n?ng do ? r?t thch h?p ?? s? d?ng trong nhi?u l?nh v?c. Khe ph?i ...
  0
 • name_product

  Sikaflex Construction (AP)

  Ch?t trm khe m?t thnh ph?n, g?c polyurethane. Dng ?? trm trt cc khe co gin trong k?t c?u cng trnh xy d?ng ni chung. Ngoi ra cn dng trm ...
  0
Đầu......12345......Cuối