name_product

VINKEMS CONREX RT

Vinkems CONREX RT l ph? gia siu d?o d?ng l?ng khng ch?a clorua, thnh ph?n g?m cc polymer t?ng h?p hi?u qu? cao c tc d?ng duy tr ?? s?t, ko di th?i gian thi cng v v?n chuy?n b tng. Vinkems CONREX RT c tc d?ng gi?m n??c cao lm cho b tng ??c ch?c, ??t c??ng ?? s?m ban ??u v t?ng c??ng ?? cu?i cng. Vinkems CONREX RT ph h?p tiu chu?n ASTM C494 lo?i D & G

name_product

VINKEMS LIQUID MEMBRANE

Vinkems Liquid Membrane l nh? t??ng t?o mng ch?ng th?m ?n h?i cao g?c Bitumen Emulsion k?t h?p v?i Polymer m?t thnh ph?n ???c gia c??ng b?ng cc ph? gia cao c?p c?a Php, ha tan trong n??c khi thi cng. Khi ? ninh k?t (kh) s? t?o thnh l?p mng ch?ng th?m m?m, d?o, ?n h?i v khng b? nh? ha l?i khi g?p n??c.

name_product

VINKEMS BENTONITE WATERSTOP

Bentonite Waterstop l m?t v?t li?u ng?n n??c, s? d?ng cho cc khe n?i, m?ch ng?ng trong btng. Bentonite Waterstop ???c ch? t?o t? nh?ng v?t li?u b?n v?ng nh? cao su thin nhin v v?a st bentonit linh ho?t, gin n? khi ti?p xc v?i n??c, khng gy tc ??ng tiu c?c ??i v?i mi tr??ng, khng gi?ng nh? cao su butin v cao su cloropren.

name_product

VINKEMS WATERSTOP

Vinkems WATERSTOP ???c thi?t k? dnh cho cc c?u trc thu? l?c th??ng xuyn ph?i ch?u p l?c n??c, gip ko di tu?i th? cng trnh ? nh?ng n?i c m?c n??c ln xu?ng theo chu k? ho?c nh?ng b?c t??ng ng?n l? v c?a c?ng. Vinkems WATERSTOP c?ng t?ng ?? b?n cho cc m?i n?i m? r?ng ho?c xy d?ng v ki?m sot b?t c? s? l?ch h??ng ??i ch? no pht sinh do nhi?t ?? thay ??i ho?c x? l mng, lo?i b? nguy c? n?t v?. S?n ph?m ???c s? d?ng cho b tng ph?i ch?u p l?c thu? t?nh v gip ch?ng th?m t?t ...

name_product

VINKEMS RENDEX

Vinkems RENDEX l ph? gia ch?ng th?m cho v?a d?ng l?ng ???c ch? t?o s?n r?t hi?u qu? b?i tnh ch?t ng?n n??c v l?p l? r?ng v?i kh? n?ng khng s??ng gi cao. Nh? thnh ph?n cc ch?t ho?t tnh cao m Vinkems RENDEX c tnh ch?t ?a n?ng, lm d?o v gi?m l??ng n??c c?n thi?t t?ng kh? n?ng lm vi?c cho cng tc t trt, cng v?a, ng?n ch?n s? th?m n??c hi?u qu?.

name_product

VINKEMS PITUNIL P

Mng ch?ng th?m bitum c?i ti?n.

name_product

Simon PRO B60

Simon PRO B60 l nh? t??ng t?o mng ch?ng th?m ?n h?i cao g?c Bitumen Emulsion m?t thnh ph?n ???c gia c??ng b?ng cc ph? gia cao c?p c?a Php, ha tan trong n??c khi thi cng. Khi ? ninh k?t (kh) s? t?o thnh l?p mng ch?ng th?m m?m, d?o v khng b? nh? ha l?i khi g?p n??c.

name_product

Simon TILE SEAL

TILE SEAL l h?p ch?t ??y n??c g?c Silicone trong su?t khng mu, ???c thi?t k? ??c bi?t ?? s? d?ng v thi cng m?t cch ??n gin v hi?u qu? nh?t trong vi?c ch?ng th?m, ch?ng ru cho cc v?t li?u ??t nung nh? g?ch tu, g?ch xy, ngi theo ph??ng php nhng th?m th?u. TILE SEAL hon ton khng gy ??c h?i cho mi tr??ng v nh?ng n?i s? d?ng, thch h?p cho cc cng trnh dn d?ng v cng nghi?p.
Đầu......45678......Cuối